سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کمیسیون طرح سوال حوزه علمیه قم 
طراحی سؤالات و ارزیابی  
1370/07/01 
 
علمى،اجرائی  
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامى 
عضو کمیسیون کلام سمینار دو سالانه حضرت مهدی (عج) 
1380/07/01 
1382/07/01 
علمى،اجرائی  
همکاری 
انجمن علمی کلام حوزه علمیه قم 
عضو هیأت مؤسس  
1383/07/01 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه قم 
ارزیاب علمی بخش کلام 
1379/07/04 
1382/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تخصصی کلام حوزه علمیه قم 
مدیر 
1379/07/04 
 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی (موسسه انتظار نور) 
عضو کمیسیون کلام گفتمان مهدویت 
1380/07/02 
1382/07/01 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
مدرسه علمیه حقانی 
مدرس 
1369/07/02 
 
اصول سطح عالي 
تدریس 
مرکز تخصصی کلام 
مدرس 
1379/07/02 
 
کلام 
تدریس 
جانبازان-امام مهدي(عج) 
مدرس 
 
 
اصول سطح عالي 
تدریس 
مؤسسه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
منطق 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه قم  
ارزیاب علمی بخش کلام  
1379/07/02 
1382/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی ( موسسه انتظار نور ) 
عضو کمیسیون کلام گفتمان مهدویت 
1380/07/01 
1382/07/01 
علمى،اجرائی  
همکاری 
مرکز تخصصی کلام حوزه علمیه قم 
مدیر مرکز 
1379/07/02 
 
اجرائى 
همکاری 
کمیسیون طرح سوال حوزه علمیه قم 
طراحی سؤالات و ارزیابی 
1370/07/02 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
عضو کمیسیون کلام سمینار دو سالانه حضرت مهدی (عج) 
1380/07/02 
1382/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
انجمن علمی کلام حوزه علمیه قم 
عضو هیأت مؤسس 
1383/07/01 
 
علمی،پژوهشی