عهد جدید؛ تاریخ نگارش و نویسندگان
46 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » پاییز و زمستان 1378 - شماره 3 و 4
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی