قرآن کریم و بشارت های پیامبران
39 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » زمستان 1381 - شماره 16 » (16 صفحه - از 47 تا 62)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره آیا در تورات و انجیل موجود، به پیامبر اسلام(ص) بشارت داده شده است؟ موضع قرآن در این‏باره چیست؟ نویسنده این مقاله بر آن است که آنچه در قرآن آمده، این است که تورات و انجیل موجود آمدن پیامبر اسلام را با صفات ـ و نه با نام ـ بشارت داده‏اند و در این دو کتاب مواردی را برای تأیید این مدعا می‏توان یافت. در سنت اسلامی همیشه این اعتقاد وجود داشته است که پیامبران پیشین در کتاب‏های خود به آمدن پیامبر اسلام(ص) بشارت داده‏اند. همچنین همیشه اظهار شده است که این اعتقاد به قرآن متکی است. از آیاتی از قرآن استفاده شده است که حضرت موسی(ع) در تورات و حضرت عیسی(ع) در انجیل آمدن پیامبر اسلام را بشارت داده‏اند. به همین دلیل در طول تاریخ اسلام برای یافتن مصادیقی از بشارت در تورات و انجیلِ موجود، تلاش‏های زیادی صورت گرفته و کتاب‏های متعددی نوشته شده است. پرسشی که این نوشتار بدان می‏پردازد و سعی می‏کند به آن پاسخ دهد، این است که واقعا موضع قرآن در این باره چیست و آیات مورد استناد چه دلالتی دارند؟ اگر برخی از این آیات بر این امر دلالت دارند، آیا می‏توان مصداقی برای آن در تورات و انجیل موجود یافت؟ مهم‏ترین آیاتی که می‏توان از آنها استفاده کرد که در کتاب‏های پیشین به ظهور پیامبر.....