نقادی کتاب مقدس
40 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » زمستان 1379 - شماره 8 » (14 صفحه - از 97 تا 110)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره نقادی کتاب مقدس(1) عبارت است از مطالعه و تحقیق درباره نوشته‏های کتاب مقدس، مطالعاتی که در پی داوری‏های ظریف و دقیق درباره این نوشته‏ها است. واژه criticism(نقادی) از واژه یونانی krino، به معنای «داوری کردن»، «تمیز دادن»، یا دقت در ارزیابی یا داوری، گرفته شده است.(2) بنابراین، نقادی کتاب مقدس ضرورتا با همه دریافت‏هایی که از قدیم پذیرفته شده‏اند، در تعارض نیست؛ بلکه بدین‏معنا است که فی‏الجمله برخی از تفاسیر سنتی، به صورتی درست بر کتاب مقدس مبتنی نیست و اگر واقعیات کتاب مقدس درست بررسی شوند، تفاسیر جدیدی مطرح خواهند شد.(3) به طور کلی، مسائلی که در نقادی کتاب مقدس مطرح‏اند، با حفظ و انتقال متون کتاب مقدس ارتباط دارند. این مسائل عبارت‏اند از: متون خطی‏ای که از این نوشته‏ها باقی مانده؛ تاریخ و مکان آنها و ارتباطشان با یکدیگر؛ قابل اعتمادترین شکل متن؛ منشأ و شکل‏گیری متن، از جمله این که در چه زمان و مکانی و چرا و چگونه و به دست چه کسی و برای چه کسی و در چه اوضاع و احوالی به وجود آمده است؛ اموری که در به وجود آمدن آن دخیل بوده‏اند و منابعی که در شکل‏گیری آن به کار گرفته شده‏اند؛ پیام متن، آن گونه که در زبان خود متن بیان شده، از جمله معنای کلمات و نیز شیوه‏ای که آنها کنار هم چیده شده‏اند.(4) ______________________________ 1. Biblical Criticism 2. HBD, p. 129. 3. OCB, p. 318. 4. HBD, p. 129.